Traas Building Care houtherstel balken

Houtinspectie

Bescherm uw constructie tegen kostbare schade

Waarom

Meten is weten

Het is belangrijk om eerst goed te onderzoeken of en waardoor er problemen met uw hout zijn. De meetresultaten van de houtinspectie zijn de basis voor een goed plan van aanpak.

Traas Building Care Resistograaf metingen
Traas Building Care icoon passer

Plan van aanpak

Traas Building Care Resistograaf detail
Stap 1
Weerstandsmeter

Het beoordelen van de conditie van houten delen wordt gedaan met een weerstandsmeter. Het instrument meet en registreert de weerstand die een boornaald ondervindt bij het boren in het te testen hout. Bij gezond hout is die weerstand hoger dan bij aangetast hout. In een grafiek wordt de gemeten weerstand tegen de boordiepte uitgezet, zodat er een nauwkeurig beeld van de conditie op de doorgemeten plek ontstaat.

Stap 2
Het onderzoeksrapport

Na ons onderzoek ontvangt u een duidelijk verslag over de aard, omvang en het ontstaan van het probleem. De constateringen worden per objectonderdeel overzichtelijk gepresenteerd. Onregelmatigheden worden door ons verduidelijkt met behulp van grafieken, tekeningen en foto’s. De specialist van Traas Building Care zal zijn adviezen en voorgestelde maatregelen afstemmen naar de op dat moment geldende maatstaven.

Traas Building Care rapportage
Traas Building Care inspectie
Stap 3
Onderzoeksrapport klaar en dan?

Het plan van aanpak kan verschillende onderdelen bevatten: van preventief handelen tot constructief houtherstel. Wanneer houtherstel aan de orde is, wordt eerst de oorzaak van de problemen (optrekkend vocht, zwam, houtworm, etc.) aangepakt. Na oplevering bieden wij u graag een controle-abonnement aan. Wij inspecteren uw pand dan (twee)jaarlijks op houtaantastende schimmels en insecten.

Traas Building Care icoon passer

Houtinspectie met
een resistograaf

Een houtinspectie wordt om diverse redenen uitgevoerd. Denk hierbij aan constructieve inspectie van bijvoorbeeld de dakconstructie of balkeinden. Het kan namelijk voorkomen dat er in de loop van de tijd verzwakkingen optreden aan de constructie die niet gemakkelijk te zien zijn. Zeker als er gerenoveerd wordt en een zware last op de balken staat, is het aan te raden om een houtinspectie uit te laten voeren. Het komt ook vaak voor dat wij een houtinspectie uitvoeren omdat het vermoeden bestaat dat er houtaantasters aanwezig zijn.

Resistograaf, IML RESI F300©

Deze volledig digitale weerstandsmeter registreert heel nauwkeurig en betrouwbaar de conditie van alle houten constructies, bomen en overige houten delen. De data is direct zichtbaar op het apparaat en kan via een bluetooth verbinding of USB-aansluiting naar een laptop of telefoon van onze onderzoeker verzonden worden.

Traas Building Care resistograaf

Houtinspectie uitvoeren met een weerstandsmeter

Het beoordelen van de conditie van houten delen wordt gedaan met een weerstandsmeter. Het instrument meet en registreert de weerstand die een boornaald ondervindt bij het boren in het te testen hout. Bij gezond hout is die weerstand hoger dan bij aangetast hout. In een grafiek wordt de gemeten weerstand tegen de boordiepte uitgezet, zodat er een nauwkeurig beeld van de conditie op de doorgemeten plek ontstaat.

Meer informatie over houtinspecties?

Wenst u meer informatie over een houtinspectie, of wilt u één van onze specialisten inschakelen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Traas Building Care of bel naar 088-2212122.